Array de Wetstraat 59 te Ridderkerk - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

de Wetstraat 59

€ 5.125,- p/m

Betreft:
Voor verhuur is beschikbaar een commerciële ruimte van ca. 728 m² met aan de achterzijde een laad en los mogelijkheid. De ruimte is gelegen aan een winkelstrip in de wijk Bolnes.

Ligging:
Gelegen in de wijk Bolnes in Ridderkerk, openbaar vervoer, uitvalswegen in de directe omgeving. Voldoende parkeergelegenheid (gratis).

Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn goed te noemen.

Parkeren:
Voldoende (gratis) parkeergelegenheid langs de openbare weg.

Oppervlakte:
ca. 728 m²

Wijze van oplevering:
In de huidige staat, voorzien van:
- toiletgroep;
- verlichting;
- centrale verwarming;
- gestucte wanden;
- vloerbedekking.

Huurprijs:
€ 5.125,- exclusief btw per maand.

Frontbreedte:
ca. 4 meter.

Voorschot servicekosten:
Nader te bepalen.

Bestemmingsregeling:
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Bolnes' van de Gemeente Ridderkerk, onherroepelijk d.d. 19 april 2013 en heeft enkelbestemming gemengd.
De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening;
b. maatschappelijke voorzieningen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel;
d. ter plaatse van de aanduiding 'sh-1': tevens één horecabedrijf uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
e. ter plaatse van de aanduiding 'sh-2': tevens maximaal 2 horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1b en maximaal twee horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
f. ter plaatse van de aanduiding 'wonen': tevens het wonen met aan-huis-gebonden beroepen en aan-huis-gebonden bedrijven;
g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, verkeers- en parkeervoorzieningen, groen en water.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden.

Betalingswijze:
De huurpenningen dienen per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van De Wetstraat 59 te Ridderkerk.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.

Nadere informatie:

Kolpa Bedrijfsmakelaars BV
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
010-4226144
www.kolpa.nl
bedrijfsmakelaars@kolpa.nl
Overdracht
Huurprijs€ 5.125,- p/m
Statusbeschikbaar
Bouw
Hoofdbestemmingwinkelruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1956
Statusbeschikbaar
Oppervlakten en inhoud
Winkelruimte728 m²
house

house

house

house

house

house

house

house

house

Media

Deel via social media

Ook interessant voor u

de Wetstraat 59

Ridderkerk

€ 5.125,- p/m