Array Oudedijk 239A te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Oudedijk 239A

verhuurd

Betreft:
Voor verhuur bieden wij aan een winkel-/horecaruimte gelegen op de begane grond in de populaire deelgemeente Kralingen. De ruimte is gelegen aan drukke doorgaande winkelstraat.

Bereikbaarheid:
De ruimte is zowel per auto als met het openbaar zeer goed bereikbaar.

Parkeren
Er is voldoende (betaalde) parkeergelegenheid in de omgeving.

Oppervlakte:
56 m²

Wijze van oplevering:
De ruimte wordt in de huidige staat opgeleverd.

Huurprijs:
€ 1.500,- excl. btw en servicekosten.

Voorschot servicekosten:
Nader door verhuurder te bepalen.

Bestemmingsregeling:
Hieronder volgt de bestemming zoals vermeld op www.rotterdam.nl:
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Gemengd - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
horeca, elk ter grootte van maximaal 200m2 b.v.o per vestiging in de volgende twee straten: Lusthofstraat (maximaal twee vestigingen) en Oudedijk (maximaal twee vestigingen).

Zekerheidsstelling:
Ter meerdere zekerheid van nakoming van zijn verplichtingen zal huurder een waarborgsom storten, ter grootte van drie maanden huur en servicekosten te vermeerderen met btw.

Betalingswijze:
De huurbetaling geschiedt per maand bij vooruitbetaling.

Huurtermijn:
Vijf jaar met telkenmale een verlengingsperiode van vijf jaar.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de horecaruimte, gelegen aan Oudedijk 239a te Rotterdam.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.

Nadere informatie:
Kolpa Bedrijfsmakelaars BV
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
010-4226144
www.kolpa.nl
bedrijfsmakelaars@kolpa.nl
Overdracht
Huurprijs€ verhuurd,- p/m
Statusverhuurd
Bouw
Hoofdbestemmingwinkelruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1905
Statusverhuurd
Oppervlakten en inhoud
Winkelruimte56 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (winkel)1
house

house

house

house

Media

Deel via social media

Ook interessant voor u

Avenue Concordia 42B

Rotterdam

€ 1.750,- p/m gemeubileerd

Kralingseweg 3D

Rotterdam

€ 1.700,- p/m gemeubileerd

Kralingseweg 149

Rotterdam

€ 1.495,- p/m gemeubileerd

Jonker Fransstraat 183

Rotterdam

€ 1.495,- p/m gemeubileerd