Array Joubertstraat 9 te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Joubertstraat 9

€ 500,- p/m

Betreft:
Voor verhuur bieden wij aan 2 bedrijfsruimtes a 80 m² per ruimte gelegen aan Joubertstraat 9a en 11a te Rotterdam.
De bedrijfsruimtes zijn onder andere voorzien van een toilet en een elektrische overheaddeur. De vrije hoogte is 3.20 m.
De ruimtes kunnen gezamenlijk of los worden verhuurd.

Bereikbaarheid:
Auto
Per auto is de locatie prima te bereiken, uitvalswegen zijn in de buurt.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn goed te noemen.

Parkeren:
Betaald parkeren langs de openbare weg.

Oppervlakte:
Bedrijfsruimte 1 van ca. 80 m².
Bedrijfsruimte 2 van ca. 80 m².

Wijze van oplevering:
In de huidige staat.

Huurprijs:
€ 500,- per maand per unit.

Voorschot servicekosten:
Nader te bepalen.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (incl. voorschot servicekosten).

Betalingswijze:
De huurpenningen alsmede het voorschot servicekosten dienen per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van Joubertstraat 9a en 11a.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.

Nadere informatie:

Kolpa Bedrijfsmakelaars BV
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
010-4226144
www.kolpa.nl
bedrijfsmakelaars@kolpa.nl
Overdracht
Huurprijs€ 500,- p/m
Statusbeschikbaar
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1988
Statusbeschikbaar
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal160 m²
house

house

house

house

house

house

house

house

Media

Deel via social media