Array Burgemeester van Slijpelaan 3B te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Burgemeester van Slijpelaan 3B

verkocht

De, op toplocatie gelegen, autoshowroom die voorheen gebruikt werd door Garagebedrijf Noteboom en Auto Carma is beschikbaar voor verhuur. De showroom van ca. 600 m² is gelegen aan de Burgemeester Van Slijpelaan 3B te Rotterdam.

Kadastraal:
Gemeente : IJsselmonde
Sectie : D
Perceel : 1979 en 2325
Type : Eigendom

Bereikbaarheid:
Auto
Het object is gelegen op steenworp afstand van de rijksweg A16.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn zeer goed te noemen.

Parkeren:
Parkeren langs de openbare weg.

Oppervlakte:
Volgens de Basis administratie adressen en gebouwen (BAG) zijn de oppervlaktes als volgt:
Burg. V. Slijpelaan 3B Autoshowroom Ca. 594 m2

Er is geen NEN meetcertificaat bij het verkochte aanwezig, aan bovenstaande metrages kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijze van oplevering:
De ruimte wordt in de huidige staat opgeleverd.

Huurprijs:
€ 36.000,- per jaar excl. btw.

Bestemmingsregeling:
Hieronder volgt de bestemming zoals vermeld op www.rotterdam.nl.

- Artikel 6 - Gemengde bebouwing I en II
1. De gronden, aangewezen voor “gemengde bebouwing I”, zijn bestemd voor:
a. bouwwerken waarin zijn toegestaan:
- bedrijven op de begane grond;
- maatschappelijke voorzieningen II als bedoeld in artikel 7, op de begane grond;
- kantoren met een b.v.o. van maximaal 750 m² per kantoorvestiging op de begane grond;
- gestapelde woningen zowel op de begane grond als op de verdiepingen;
met de daarbij behorende berg- en stallingsruimten, alsmede tuinen, ontsluitingswegen en -paden;
b. de bestemmingen “waterkering” en “archeologisch waardevol gebied B en C”, voor zover deze
gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.

- Artikel 8 - Bedrijven
1. De gronden, aangewezen voor “bedrijven II”, zijn bestemd voor:
a. bouwwerken, opslag- en werkterreinen ten behoeve van bedrijven, welke zijn vermeld in de
categorieën
1 t/m 2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, behorende bij deze voorschriften, met de daarbij
behorende ontsluitingswegen en -paden, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen;
b. de bestemmingen “waterkering” en “archeologisch waardevol gebied B en C”, voor zover deze
gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.

Aanvaarding:
In overleg.

Voorbehoud:
Eventuele verhuurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de showroom met werkplaats op de begane grond, gelegen aan de Burgemeester van Slijpelaan 3b te Rotterdam.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.
Overdracht
Huurprijs€ verkocht,- p/j
Statusverkocht
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1935
Statusverkocht
Belegging soortbedrijfsruimte
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal594 m²
Belegging850 m²
house

house

house

house

house

house

house

Media

Deel via social media