Array Dotterbloemstraat 5E te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Dotterbloemstraat 5E

€ 850,- p/m

Betreft:
Voor verhuur is beschikbaar een zeer nette bedrijfs –en kantoorruimte verdeeld over twee lagen aan de Dotterbloemstraat 5E in Rotterdam-Schiebroek. De bedrijfsruimte is turn-key en dus direct te betrekken!

Ligging:
De bedrijfsruimte is gelegen op het bedrijventerrein Rotterdam-Schiebroek, aan de rand van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

Bereikbaarheid:
Auto
Het bedrijventerrein is bereikbaar via de N209 en N741, welke een goede aansluiting hebben op het rijkswegennet. Via de N209 en N741 bent u binnen enkele minuten op de A13 of A20.

Parkeren:
Bij de bedrijfsruimte is 1 parkeerplaats beschikbaar.

Oppervlakte:
Ca. 52 m² bedrijfsruimte op de begane grond.
Ca. 52 m² kantoorruimte op de eerste verdieping.

Wijze van oplevering:
In de huidige staat, voorzien van:

Bedrijfshal:
- Kunststof kozijnen dubbel glas;
- Elektrische overheaddeur;
- Verlichtingsarmaturen;
- Elektrische verwarming;
- Krachtstroomaansluiting;
- Toilet;

Kantoor:
- Representatieve entree begane grond;
- Glasvliesbehang;
- Kunststof kozijnen dubbel glas;
- Te openen ramen;
- Systeemplafond met verlichtingsarmaturen en spots;
- laminaatvloer;
- Kabelgoten;
- Inbouwkasten;
- Pantry v.v. close in boiler;
- Betegeld toilet met wasbak;
- Toilet;
- Voorzien van airco installatie;
- Voorzien van LED-verlichting.

Huurprijs:
€ 850,- exclusief btw en servicekosten per maand.

Voorschot servicekosten:
Nader door verhuurder vast te stellen.

Bestemmingsregeling:
Hieronder volgt de bestemming zoals vermeld op www.rotterdam.nl:
Artikel 4 Bedrijf - 2
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven t/m categorie 3.2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels, met het daarbij behorende erf en werkterrein, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.3.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
Op de voor 'Bedrijf - 2' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functie.

4.3 Specifieke gebruiksregels
uitsluitend bedrijven t/m categorie 3.2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan.
bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50% van het bruto vloeroppervlak innemen, met een maximum van 3.000 m2.
ter plaatse van de functieaanduiding "kantoor" op het adres Veldkersweg 27 is tevens een kantoor met een maximum inhoud van 7.000 m3 toegestaan;
ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" is op de volgende adressen tevens één bedrijfswoning per adres toegestaan, met een maximum van 500 m3 per bedrijfswoning: Adrianalaan 374, 395, 396, 400, Dovenetelstraat 22/24, Hoge Limiet 87 en Weegbreestraat 13;
ter plaatse van het adres Weegbreestraat 23 is tevens een koffiebranderij toegestaan, met een maximum productiecapaciteit van maximaal 2000 kg per week, op vijf werkdagen per week, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Probat 25 kilogram brander of gelijkwaardig;
ter plaatse van het adres Adrianalaan 380-382 is tevens een private healthclub toegestaan waar gelijktijdig maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn;
ter plaatse van het adres Dovenetelstraat 25 is tevens een kookstudio toegestaan.
ten aanzien van het bepaalde in lid 4.1 geldt dat een nieuw hoog-risico biologisch laboratorium niet is toegestaan.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (incl. voorschot servicekosten) te vermeerderen met btw.

Betalingswijze:
De huurpenningen alsmede het voorschot servicekosten inclusief btw dienen per maand vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren.

Aanvaarding:
Per direct.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de kantoorruimte, gelegen aan de Dotterbloemstraat 5E te Rotterdam.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.
Overdracht
Vraagprijs€ 850,- p/m
Statusbeschikbaar
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar2000
Statusbeschikbaar
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal52 m²
Kantoorruimte52 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (kantoor)1
house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

Media

Deel via social media

Ook interessant voor u

Dordtselaan 152D

Rotterdam

€ 875,- p/m

Nieuwe Langeweg 55

Hoogvliet Rotterdam

€ 625,- p/m

Joubertstraat 9

Rotterdam

€ 650,- p/m

Dotterbloemstraat 5E

Rotterdam

€ 850,- p/m