Array Metroplein 45 te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Metroplein 45

verhuurd

Betreft:
Voor verhuur is beschikbaar een berging/stallingsplaats van ca. 1.200 m² met inbouwkantoor gelegen op een unieke locatie ten opzichte van openbaar vervoer en uitvalswegen. De ruimte is gelegen onder winkelcentrum Zuidplein te Rotterdam-Zuid en is in gebruik geweest als fietsenstalling. Doordat de ruimte de mogelijkheid heeft gesplitst te worden, is het te gebruiken voor meerdere doeleinden.

Ligging:
Gelegen onder winkelcentrum Zuidplein, openbaar vervoer, uitvalswegen in de directe omgeving.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn zeer goed te noemen.

Parkeren:
Betaald parkeren langs de openbare weg of parkeren in de parkeergarage van winkelcentrum Zuidplein.

Oppervlakte:
ca. 1.200 m²

Wijze van oplevering:
In de huidige staat, voorzien van:
- toiletgroep;
- inbouwkantoor;
- verwarming;
- sprinklerinstallatie;

Huurprijs:
€ 1.650,- exclusief btw en eventuele servicekosten per maand.

Voorschot servicekosten:
Nader te bepalen.

Bestemmingsregeling:
Hieronder volgt de bestemming zoals vermeld op www.rotterdam.nl.
Artikel 5 Gemengd - 3
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
- detailhandel;
- horeca;
- dienstverlening;
- berg- en (fietsen)stallingsruimten;
- maatschappelijke voorzieningen;
- parkeervoorzieningen;
- ter plaatse van de aanduiding 'wonen' tevens voor wonen vanaf de derde bouwlaag;
- ter plaatse van de aanduiding 'openbaar vervoersstation' tevens voor een openbaar vervoersstation;
met daaraan ondergeschikt:
- wegen en paden;
- gemeenschappelijke ruimten;
- nutsvoorzieningen;
- groenvoorzieningen;
- water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Zekerheidstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (incl. voorschot servicekosten).

Betalingswijze:
De huurpenningen alsmede het voorschot servicekosten dienen per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van Metroplein 45 te Rotterdam.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.

Nadere informatie:

Kolpa Bedrijfsmakelaars BV
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
010-4226144
www.kolpa.nl
bedrijfsmakelaars@kolpa.nl
Overdracht
Huurprijs€ verhuurd,- p/m
Statusverhuurd
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1978
Statusverhuurd
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal1200 m²
house

house

house

house

house

house

house

house

Media

Deel via social media

Ook interessant voor u

Buitenbassinweg 450

Rotterdam

€ 1.495,- p/m gemeubileerd

Glashaven 99

Rotterdam

€ 1.500,- p/m gemeubileerd

Jufferstraat 354

Rotterdam

€ 1.860,- p/m

Schilderstraat 20D

Rotterdam

€ 1.500,- p/m gemeubileerd