Array Frans Bekkerstraat 124 te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Frans Bekkerstraat 124

verhuurd

Betreft:
Winkelruimte van ca. 109 m² met kelder van ca. 85 m² met toegang tot het parkeerterrein aan de achterzijde. Het geheel is gelegen net om de hoek van de Kaatsbaan midden in Oud-Charlois.

Ligging:
Gelegen in Oud-Charlois, openbaar vervoer, uitvalswegen in de directe omgeving. Voldoende parkeergelegenheid.

Bereikbaarheid:
Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn zeer goed te noemen. Bushalte 46 en 73 bevinden zijn voor de deur.

Parkeren:
Betaald parkeren langs de openbare weg of middels parkeervergunningen.

Oppervlakte:
Winkelruimte als volgt verdeeld:
- Begane grond ca. 109 m²
- Kelderruimte ca. 85 m²

Wijze van oplevering:
In de huidige staat, voorzien van:
- gestucte wanden;
- pantry;
- toilet;
- verlichting;
- centrale verwarming;
- gestuct plafond;
- inbouw kantoor;

Huurprijs:
€ 1.050,- exclusief eventuele servicekosten per maand.

Frontbreedte:
ca. 4 meter.

Voorschot servicekosten:
Nader te bepalen.

Bestemmingsregeling:
Hieronder volgt de bestemming zoals vermeld op www.rotterdam.nl.
Artikel 5 - Gemengde bebouwing I en II 1. De gronden, aangewezen voor “gemengde bebouwing I”, zijn bestemd voor:
a. bouwwerken waarin zijn toegestaan: - woningen, zowel op de begane grond als op de verdiepingen; - winkels, bedrijven, en kantoren met een b.v.o. van maximaal 500 m² per kantoorvestiging, op de begane grond; - maatschappelijke voorzieningen op de begane grond, met dien verstande dat ‘geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen’ zoals bedoeld in artikel 1, niet zijn toegestaan; met de daarbij behorende berg-en stallingsruimten, alsmede tuinen, ontsluitingswegen en -paden;
b. de bestemmingen “waterkering” en “archeologisch waardevol gebied A.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (incl. voorschot servicekosten).

Betalingswijze:
De huurpenningen alsmede het voorschot servicekosten dienen per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de Frans Bekkerstraat 124.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.

Nadere informatie:

Kolpa Bedrijfsmakelaars BV
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
010-4226144
www.kolpa.nl
bedrijfsmakelaars@kolpa.nl
Overdracht
Huurprijs€ verhuurd,- p/m
Statusverhuurd
Bouw
Hoofdbestemmingwinkelruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1960
Statusverhuurd
Oppervlakten en inhoud
Winkelruimte200 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (winkel)2
house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

house

Media

Deel via social media

Ook interessant voor u

Dordtselaan 152D

Rotterdam

€ 875,- p/m

Willem Molenbroekplein 52

Rotterdam

€ 1.350,- p/m gestoffeerd

Adriaen van der Doeslaan 263

Rotterdam

€ 1.350,- p/m gestoffeerd

Zeppelinstraat 11

Berkel en Rodenrijs

€ 1.250,- p/m