Array Frits Ruysstraat 51D te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Frits Ruysstraat 51D

verhuurd

Betreft:
Horeca/winkelruimte van ca. 50 m² met kelder van ca. 17 m² gelegen in een gezellige straat in Kralingen nabij de Kralingse Plas en gelegen op een hoek. Openbaar vervoer en uitvalswegen zijn in de buurt en de ruimte is op steenworp afstand van hartje centrum. Ook de gezellige Oostzeedijk met terrasjes, restaurants en winkels is in de buurt.

Ligging:
Gelegen nabij de Kralingse Plas, openbaar vervoer, uitvalswegen en op steenworp afstand van hartje centrum. Gratis en voldoende parkeergelegenheid.

Bereikbaarheid:
Auto
Per auto is de locatie prima te bereiken, uitvalswegen zijn in de buurt.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn zeer goed te noemen.

Parkeren:
Betaald parkeren langs de openbare weg tot 18:00 uur.

Oppervlakte:
Horecaruimte van ca. 67 m² als volgt verdeeld:
- Begane grond ca. 50 m².
- Kelderruimte ca. 17 m².

Wijze van oplevering:
In de huidige staat, voorzien van:
- laminaatvloer;
- gestucte wanden;
- keuken;
- toiletgroep;
- verlichting;
- centrale verwarming;
- gestuct plafond;

Huurprijs:
€ 950,- exclusief eventuele servicekosten per maand.

Frontbreedte:
ca. 4 meter.

Voorschot servicekosten:
Nader te bepalen.

Bestemmingsregeling:
Hieronder volgt de bestemming zoals vermeld op www.rotterdam.nl.
De voor "Gemengd - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
woningen, op de begane grond en op de verdiepingen;
uitsluitend op de begane grond
bedrijven t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels;
detailhandel;
dienstverlening;
kantoren;
maatschappelijke voorzieningen die niet vallen onder de geluidsgevoelige functies genoemd in artikel 1 van deze regels, uitsluitend op de begane grond;
stallingsgarage, aan de Marinus van der Stoepstraat 33-41 en Oudedijk 137;
een traforuimte aan de Marinus van der Stoepstraat 31;
ter plaatse van de functieaanduiding "horeca", tevens voor horeca, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat aan de Oudedijk 152, 222a en 222b horeca tevens is toegestaan op de 1e verdieping;
horeca, elk ter grootte van maximaal 200m2 b.v.o per vestiging in de volgende twee straten: Lusthofstraat (maximaal twee vestigingen) en Oudedijk (maximaal twee vestigingen);
ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf van categorie 3.1", tevens voor een bedrijf in categorie 3.1, als bedoeld in de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat na beëindiging van bedoeld gebruik, slechts een bedrijf in een lagere categorie is toegestaan;
ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf van categorie 3.2", tevens voor een bedrijf in categorie 3.2, als bedoeld in de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat na beëindiging van bedoeld gebruik, slechts een bedrijf in een lagere categorie is toegestaan;
ter plaatse van de functieaanduiding "belwinkel", tevens voor belwinkel, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat zodra het in dit sublid bedoelde gebruik als belwinkel is vervangen door gebruik als bedoeld in sublid a t/m f ter plaatse een belwinkel niet langer is toegestaan;
uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding “maatschappelijk” tevens voor maatschappelijke voorzieningen die vallen onder de geluidsgevoelige functies genoemd in artikel 1 van deze regels, dit betreft de adressen Oudedijk 199 t/m 207, 222b en Bethlehemstraat 29;
de bij bovengenoemde functies behorende berg- /stallingsruimten en erf;
ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - spoor", tevens voor een vrijwaringszone ten behoeve van het metro- /sneltramverkeer;
ter plaatse van de functieaanduiding "wonen uitgesloten", zijn geen woningen toegestaan;
ter plaatse van de functieaanduiding "detailhandel uitgesloten", is geen detailhandel toegestaan;
"Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2" , "Waarde - Archeologie - 3", "Waterstaat - Waterkering" voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Zekerheidstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (incl. voorschot servicekosten).

Betalingswijze:
De huurpenningen alsmede het voorschot servicekosten dienen per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de Frits Ruysstraat 51d te Rotterdam.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.

Nadere informatie:
Kolpa Bedrijfsmakelaars BV
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam
010-4226144
www.kolpa.nl
bedrijfsmakelaars@kolpa.nl
Overdracht
Statusverhuurd
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingwinkelruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1953
Statusverhuurd
Oppervlakten en inhoud
Horeca67 m²
Winkelruimte67 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (winkel)1
house

house

house

house

house

house

house

Media

Deel via social media

Ook interessant voor u

Walenburgerplein 14

Rotterdam

€ 1.250,- p/m gemeubileerd

Bergse Dorpsstraat 33A

Rotterdam

€ 950,- p/m

Dordtselaan 152D

Rotterdam

€ 875,- p/m

Aluminiumstraat 10E

Rotterdam

€ 1.250,- p/m