Array Aluminiumstraat 10E te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Aluminiumstraat 10E

verhuurd

Algemeen:
Zeer gunstig gelegen bedrijfsruimte langs de Hoofdweg, nabij winkelcentrum De Oosterhof en het trein- en metrostation Alexander.

Bereikbaarheid:
De ontsluiting naar de A20 (Rotterdam-Utrecht) is goed en winkelcentrum De Oosterhof en het trein- en metrostation Alexander liggen in de nabijheid.

Indeling met indicatieve oppervlakte:
Bedrijfsruimte ca. 100 m²
Entresolvloer ca. 50 m²
Totaal ca. 150 m²

Opleveringsniveau en voorzieningen:
De bedrijfsruimte wordt opgeleverd voorzien van:
-Overheaddeur
-Toilet
-Pantry
-Krachtstroomvoorziening
-Tl-verlichting
-Elektrisch rolluik
-Entresolvloer

Parkeren:
Onbetaald parkeren langs de openbare weg.

Huurprijs:
De huurprijs bedraagt € 1.250,= per maand.
Over de huurprijs is geen omzetbelasting verschuldigd.

Voorschot servicekosten:
Nader door verhuurder vast te stellen.

Bestemmingsregeling:
De ruimte is bestemd om te worden gebruikt als bedrijfsruimte.

Zekerheidstelling:
Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (incl. voorschot servicekosten) te vermeerderen met btw.

Betalingswijze:
De huurpenningen alsmede het voorschot servicekosten inclusief btw dienen per maand vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
In overleg.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de kantoorruimte, gelegen aan Aluminiumstraat 10e te Rotterdam.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.
Overdracht
Huurprijs€ verhuurd,- p/m
Statusverhuurd
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1990
Statusverhuurd
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal150 m²
Kantoorruimte150 m²
Indeling
Aantal bouwlagen (kantoor)1
house

house

house

house

house

house

Media

Deel via social media

Ook interessant voor u

Kralingseweg 149

Rotterdam

€ 1.495,- p/m gemeubileerd

Philips Willemstraat 57

Rotterdam

€ 1.500,- p/m exclusief servicekosten

Jonker Fransstraat 183

Rotterdam

€ 1.495,- p/m gemeubileerd

Pompenburg 242

Rotterdam

€ 1.475,- p/m