Array Metaalweg ong te Heijningen - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Metaalweg ong

verhuurd

Ca. 11.245 m2 buitenterrein (gedeeltelijk verhard) met een entree aan de Metaalweg en de mogelijkheid om een entree te creëren aan de Glasweg.

Bereikbaarheid + ligging:
Dintelmond heeft een bruto-omvang van ongeveer tachtig hectare. Dintelmond ligt aan het Volkerak aan de monding van het riviertje de Dintel en is bereikbaar vanaf het Schelde-Rijn kanaal. Via Hellegat staat het industrieterrein in verbinding met het Haringvliet en het Hollandsch Diep. Een kleine insteekhaven met een maximale diepte van 4,5 meter zorgt voor de zogenaamde natte ontsluiting van het terrein. De sluis aan het einde van de haven vormt via de Dintel de doorgang naar het achterland. Aan de noordkant heeft het terrein aansluiting op de A29. Voor de toekomst liggen er plannen om via de Zoomweg-Noord A4 direct verbinding te krijgen met Rotterdam en Antwerpen. Het terrein biedt werk aan ongeveer vijftienhonderd mensen. Er zijn enkele relatief grote ondernemingen gevestigd zoals Arcelor Mittal, Zuid Nederlandse Staalbouw en Maltha Glasrecycling. In 2007 is het project revitalisering Dintelmond afgerond. Een mogelijke uitbreiding van het terrein is niet aan de orde.

Kadastrale gegevens:
FIJNAART V 111 groot 6.310 m2
FIJNAART V 197 groot 985 m2
FIJNAART V 193 groot 3.950 m2

Erfdienstbaarheid t.b.v de bereikbaarheid van de percelen FIJNAART V 110 en 196.

Wijze van oplevering:
Het geheel wordt opgeleverd in de huidige staat, volledig leeg en ontruimd.

Servicekosten
Er zijn geen servicekosten van toepassing.

Bestemmingsregeling:
Het bestemmingsplan is te downloaden via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden.

Betalingswijze:
De huurpenningen dienen per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren.

Aanvaarding:
In overleg.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Huurder en verhuurder komen overeen dat er geen omzetbelasting over de huurprijs is verschuldigd.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van het buitenterrein, gelegen aan de Metaalweg 6, 4794 TA te Heijningen.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.


Nadere informatie:

Kolpa Bedrijfsmakelaars BV
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam

010-4226144
www.kolpa.nl
bedrijfsmakelaars@kolpa.nl
Overdracht
Huurprijs€ verhuurd,- p/m
Statusverhuurd
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingverhardbuitenterrein
Bouwvormn.v.t.
Statusverhuurd
house

Media

Deel via social media