Array Van Wijngaardenlaan 1 te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Van Wijngaardenlaan 1

verkocht

Keurig onderhouden voormalig schoolgebouw gelegen op een ruim perceel midden in de woonwijk Zomerland op de hoek van de Van Wijngaardenlaan en de doorgaande weg Adriaan Volkerlaan. Het geheel bestaat uit een 2-laags gebouw met in totaal 8 lokalen van ca. 60 m² en beschikt over een ruime entree met een open trappenhuis.

Ligging:
Zomerland is een buurt in de Rotterdamse wijk Groot-IJsselmonde in het stadsdeel IJsselmonde. IJsselmonde is een voormalige gemeente met 58.938 inwoners (1 januari 2015) en heeft een oppervlakte van 11,8 km². De naam verwijst naar de ligging bij de monding van de Hollandse IJssel. De buurt wordt begrensd door de Stadionweg / John F. Kennedyweg in het noorden, de Adriaan Volkerlaan in het oosten, de Dwarsdijk / Park De Twee Heuvels in het zuiden en de Kreekkade / Sportdorp in het westen.

Oppervlakte:
Begane grond
BVO ca. 356 m²
NVO ca. 337 m²

1ste verdieping
BVO ca. 356 m²
NVO ca. 320 m²

Totaal
BVO ca. 712 m²
NVO ca. 657 m²

Overige inpandige ruimte ca. 42 m²

Er is een meetrapport beschikbaar.

Aanvaarding:
In overleg, object wordt momenteel anti-kraak bewoond.

Kadastraal:
Gemeente: IJSSELMONDE
Sectie : D
Index : 3063 geheel en 4432 & 6711 gedeeltelijk
Grootte : In totaal ca. 3.207 m²

Erfpacht:
Het geheel zal worden uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht met een volledig afgekochte erfpachtcanon onder de algemene voorwaarden voor vestiging van erfpacht op onroerende zaken van de Gemeente in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (2006), vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente op 5 december 2006.

Publiekrechtelijke beperkingen:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming ontleend aan: 21718 datum in werking 17-12-2015

Milieu:
Er zijn diverse onderzoeken/ rapportages m.b.t. milieu beschikbaar:
- overzicht DCMR met enkele bodemonderzoeken
- rapport verkennend en aanvullend bodemonderzoek (projectnummer 150549)
- een asbest inventarisatierapport
- onderzoek op houtaantasting door insecten en zwam/houtrot
- advies DCMR Milieudienst Rijnmond: Quickscan milieu

Bereikbaarheid:
Auto
Goed, op slechts enkele minuten rijafstand van op- en afrit 24 van de A16.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn zeer goed te noemen.

Parkeren:
Betaald parkeren langs de openbare weg of middels parkeervergunningen

Bouwjaar:
1961

Wijze van aanbieden verkoop
Wij zullen het object aanbieden onder de navolgende verkoopcondities:
- koopsom kosten koper;
- datum transport in overleg doch z.s.m.;
- waarborgsom ad. 10% van de afgesproken koopsom;
- oplevering in de huidige staat, leeg en ontruimd.

Bestemmingsregeling:
Artikel 7 - Maatschappelijke voorzieningen I en II
1. De gronden, aangewezen voor “maatschappelijke voorzieningen I en II”, zijn bestemd voor:
a. bouwwerken ten dienste van sociale, culturele, medische, educatieve, recreatieve of levensbeschouwelijke voorzieningen, dan wel ten behoeve van de openbare dienst, met de daarbij behorende ontsluitingswegen en -paden, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, waterpartijen en waterlopen;
b. de bestemming “archeologisch waardevol gebied A en C”, voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, geldt dat de gronden aangewezen voor
“maatschappelijke voorzieningen II”, niet mogen worden gebruikt ten behoeve van ‘geluidsgevoelige
maatschappelijke voorzieningen’ zoals bedoeld in artikel 1.
3. Indien en voor zover deze gronden samenvallen met de bestemming als bedoeld in het eerste lid onder b, is het in dit artikel bepaalde slechts van toepassing met inachtneming van hetgeen ter zake is bepaald.

Voorbehoud:
Eventuele verkooptransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van het object, gelegen aan de Van Wijngaardenlaan 1, 3078 JP te Rotterdam.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verkoper. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele kooptraject.

Nadere informatie:
Kolpa Bedrijfsmakelaars BV
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam

010-4226144
www.kolpa.nl
bedrijfsmakelaars@kolpa.nl
Overdracht
Vraagprijs€ verkocht,- k.k.
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouw
Hoofdbestemmingmaatschappelijkvastgoed
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1961
Statusverkocht
Vastgoed soortonderwijsinstelling
Oppervlakten en inhoud
Vastgoed657 m²
house

Media

Deel via social media

Ook interessant voor u

Boelewerf 16

Ridderkerk

€ 575.000,- k.k.

Grindweg 32

Rotterdam

€ 549.000,- k.k.

Papavertuin 5

Bergschenhoek

€ 595.000,- k.k.