Array Terbregseweg 8A te Rotterdam - Bedrijfspand - Kolpa - NVM Makelaar Rotterdam

Terbregseweg 8A

verhuurd

Zoekt u een bedrijfscomplex in de omgeving van Terbregge? Dan bent u hier aan het goede adres, deze bedrijfsruimte met kantoor, werkplaats en opslagruimte is gelegen aan de Terbregseweg een belangrijke doorgaande weg richting HIllegersberg of de op- en afrit A16/ A20.

Ligging:
Het object is op redelijke stand, achter woonhuizen gelegen in Terbregge en ligt tussen de rivier de Rotte, de spoorlijn Rotterdam-Gouda en (het verlengde van) de rijksweg A16 en de A20. De huidige wijk bestaat uit de voormalige buurtschap Terbregge, die in de dertiende eeuw ontstond rond een brug over de Rotte en de binnenstedelijke Vinex-locatie Nieuw Terbregge, waar sinds 1999 gebouwd wordt. Nieuw Terbregge is een landelijk gelegen nieuwbouwwijk met veel groen en water.

Bereikbaarheid:
De wijk is vooral bekend door het naastgelegen verkeersknooppunt Terbregseplein, waar de rijksweg A16 uitkomt op de A20. Het object ligt langs een hoofdweg, welke is aangesloten op de genoemde rijkswegen.

Openbaar vervoer
De openbaar vervoer voorzieningen zijn goed, bushalte voor de deur.

Parkeren:
Er zijn enkele parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein.

Oppervlakte:
Multifunctionele ruimte van ca. 454 m2 verdeeld over bedrijfs-, kantoor- en opslagruimte.

Wijze van oplevering:
Het geheel wordt opgeleverd in de huidige staat en casco verhuurd. De ruimtes zijn naar eigen wens verder in te delen.

Bestemmingsregeling:
Hieronder volgt de bestemminschrijving bedrijf II volgens art.4, afkomstig bestemmingsplan Nieuw Terbregge, vastgesteld op 9 juni 2011 zoals vermeld op www.ruimtelijkeplannen.nl:

De voor 'bedrijf II' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bedrijven t/m categorie 2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels, met het
daarbij behorende erf en werkterrein;
b. een las-en constructiebedrijf aan de Bergse Linker Rottekade 221 met een elektromotorisch
vermogen van 30KW en een bebouwd oppervlak van 166m². Op de plankaart aangegeven met
de aanduiding 'las- en constructiebedrijf';
c. een aannemersbedrijf aan de Terbregseweg 8A gekwalificeerd als categorie 3.1 van de lijst van
bedrijfsactiviteiten, maar naar aard en omvang vergelijkbaar met een categorie 2 bedrijf. Op de
plankaart aangegeven met de aanduiding 'aannemersbedrijf';
d. Maatschappelijke dienstverlening aan de Terbregseweg 120. Op de plankaart aangegeven met
de aanduiding 'maatschappelijke dienstverlening';
e. Waarde - Archeologie, Waterstaat - Waterkering en Waterstaat- Waterstaatkundige functie voor
zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.

Zekerheidsstelling:
Bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (incl. voorschot servicekosten) te vermeerderen met BTW


Betalingswijze:
De huurpenningen alsmede het voorschot servicekosten inclusief BTW dienen per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Huurtermijn:
Vijf huurjaren + verlengingsperiode van vijf huurjaren.

Aanvaarding:
Per direct.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden herzien op basis van de wijziging van het jaarprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Voorbehoud:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaresse van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.


Algemeen:
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van de bedrijfsruimte, gelegen aan de Terbregseweg 8a, 3056 JW te Rotterdam.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden

Kolpa Bedrijfsmakelaars B.V. is de makelaar van de verhuurder. Wij adviseren u uw eigen NVM- makelaar in te schakelen om uw belangen te behartigen tijdens het gehele huurtraject.

Nadere informatie:
Kolpa Bedrijfsmakelaars BV
Straatweg 94
3051 BL Rotterdam

010-4226144
www.kolpa.nl
bedrijfsmakelaars@kolpa.nl
Overdracht
Huurprijs€ verhuurd,- p/j
Statusverhuurd
Aanvaardingdirect
Bouw
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar1970
Bouwperiode1931-1944
Statusverhuurd
Oppervlakten en inhoud
Bedrijfshal454 m²
house

Media

Deel via social media